ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่

          นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม" จำนวน 24 คน โดยมีนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เจ้าหน้ามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม