ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วิจัย นวัตกรรม มทร.อีสาน

          วิจัยนวัตกรรม มทร.อีสาน : เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "RMUTI RESEARCH TO INNOVATION EXPO 2019" มทร.อีสาน วิจัยสู่นวัตกรรม 2562 ซึ่งมีผลงานวิจัยของ มทร.อีสาน นครราชสีมา และทุกวิทยาเขต จัดแสดงผลงานกว่า 130 เรื่อง ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา