ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โฮมฮับ ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2562

          คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฮมฮับ จำกัด ได้ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนให้กับคุ้มวัดต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมป้ายขบวนแห่เทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัด ณ โฮมฮับ สาขาอุบลราชธานี (ทัพไท) สำนักงานใหญ่ ซึ่งกิจกรรมร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป