ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ! “Update ภาษีธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม”

          เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การ "Update ภาษีธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม"
          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การ "Update ภาษีธุรกิจ และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรเดช เล็กแจ้ง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และคุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการ Update ภาษีธุรกิจ ต่างๆรวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี SPUได้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานต่อไป ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
          #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Smart #คณะบัญชี #บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงาน100%