ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากวารสารการเงินธนาคาร

          บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019" หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย "วารสารการเงินธนาคาร" ที่ได้จัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียนที่ยังสามารถสร้างผลประกอบการ ได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง
          รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน รวมทั้งยังมีสภาพคล่องที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม 
          นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TVO ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ในครั้งนี้ มาจากผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 25,326 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.1% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,867.44 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.31 บาท เพิ่มขึ้นถึง 40% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ปี 2561 จึงนับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร บุคลากรในสายงานต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิตด้วยการดำเนินงานที่คำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
          "สำหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรักษาการเติบโตที่ดีของบริษัทไว้ให้ได้ แม้ว่าในปีนี้คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ อีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่องการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้บริษัทได้เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดด้วย" นายบวรกล่าว
          อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นโครงการ โรงสกัดน้ำมันคาโนลา กำลังการผลิต 500 ตันต่อวัน ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เต็มที่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และโครงการติดตั้ง Expander เพิ่มกำลังการสกัดถั่วเหลืองได้อีก 500 ตันต่อวันโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ และทั้ง 2 โครงการนี้ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับ TVO ได้อย่างเต็มที่ในปี 2563 เป็นต้นไป