ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอฟดับบลิวดี ร่วมมือกับ INSEAD เปิดตัว FWD Elite Signature at INSEAD แฟลตฟอร์มแรกของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อสร้างผู้บริหารตัวแทนรุ่นใหม่

          เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ("เอฟดับบลิวดี") ประกาศเปิดตัวโครงการ FWD Elite Signature at INSEAD ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มการพัฒนาผู้บริหารตัวแทนแรกของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนตัวแทนคนรุ่นใหม่ของเอฟดับบลิวดีให้ทันโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิตอล
          โครงการนี้เป็นความร่วมมือหลายปีกับ INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนาน 6 เดือนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารตัวแทนชั้นนำของเอฟดับบลิวดีในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ 
          หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ Elite Agency ที่ต้องการสร้างคณะที่ปรึกษาในภูมิภาคเอเชียให้เป็นสุดยอดทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ผลิตผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และก้าวทันระบบดิจิตอล ผ่าน Signature Programme ทั้งนี้ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบการพัฒนาตัวแทนชั้นนำที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารตัวแทนชั้นนำระดับโลก 100 คนที่จะนำและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเสนอขายประกันชีวิต ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดีที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตบรรลุเป้าหมายตามต้องการ
          The Signature Programme จะดำเนินการใน 4 ขั้นตอนที่แตกต่างกันดังนี้ (1) ช่วง 3 เดือนในการเรียนรู้การวางแผนธุรกิจและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำ (2) Residential programme ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่สถาบัน INSEAD Europe ประเทศฝรั่งเศสนาน 1 สัปดาห์เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดในด้านการบริหารการขาย ความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (3) ช่วงนำแผนงานไปปฏิบัติเป็นเวลา 3 เดือนโดยมี INSEAD คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และ (4) Perpetual alumni platform ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและโอกาสในการติดต่อสัมพันธ์กับเครือข่ายระดับภูมิภาค
          ในระยะเริ่มแรกนี้ บริษัทจะคัดเลือกผู้บริหารตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสูงสุด 5 คนจาก 5 ประเทศที่เอฟดับบลิวดีดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งจากประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละคนจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดที่จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ศักยภาพความเป็นผู้นำ ความต้องการที่จะเติบโตและเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ระบบดิจิตอล โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนอกจากจะได้เรียนโดยตรงจากศาสตราจารย์จาก INSEAD แล้ว ยังได้เรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารตัวแทนที่ยอดเยี่ยมทั้งในประเทศของตนเองและประเทศอื่นทั่วภูมิภาคเอเชีย
          บินายัค ดัตตา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจำหน่ายเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการตลาดเกิดใหม่ (Binayak Dutta - FWD Group Chief Distribution Officer & Managing Director, Emerging Markets) กล่าวว่า "เราภูมิใจที่เป็นบริษัทแรกของธุรกิจประกันชีวิตที่เปิดตัว Signature Programme และขอต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในชั้นเรียนแรกนี้ หลายๆบริษัทให้ความสำคัญกับการซื้อตัวทีมขาย แต่เราต้องการที่จะสร้างและพัฒนาทีมขายของเราให้เป็นทีมขายที่ดีที่สุดของธุรกิจ เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนช่องทางขายผ่านตัวแทนและจะยกระดับความเป็นมืออาชีพให้ไม่เพียงกับตัวแทนของเราเท่านั้น แต่กับธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม"
          จวง ลี่ เฮา หัวหน้าสายงานบริหารตัวแทน เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป (Zhuang Li Hao - FWD Group Head of Agency) กล่าวเพิ่มเติมว่า "หลักสูตรระดับภูมิภาคนี้ได้รับการออกแบบพิเศษมาเป็นอย่างดีเพื่อให้พื้นที่และเนื้อหาในการเรียนรู้ครอบคลุมสิ่งที่ผู้บริหารตัวแทนระดับสูงต้องรู้ให้มากที่สุดและสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิภาค คุณภาพการสอนจากสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำและการฝึกสอนแบบส่วนตัวจากศาสตราจารย์ของ INSEAD และผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวแทนขายของเอฟดับบลิวดี"
          V. (Paddy) Padmanabhan ศาสตราจารย์ด้านการตลาดของยูนิลีเวอร์ สถาบันการศึกษา INSEAD (V. (Paddy) Padmanabhan - Unilever Chaired Professor of Marketing, INSEAD) กล่าวว่า "เพื่อเตรียมผู้บริหารตัวแทนให้พร้อมสำหรับโลกดิจิตอลในอนาคต เราได้ออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้าอบรมได้สนุกสนานกับ 2 เสาหลัก นั่นคือ คุณจะสร้างสรรค์แผนธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร และในฐานะผู้นำ คุณจะพัฒนาขีดความสามารถของคุณอย่างไรเพื่อนำตัวคุณเองและคนอื่นรอบตัวคุณให้ดีขึ้น?"
          บรรณยง นราสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย กล่าวว่า "เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้บริหารตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสูงสุด 5 คนเข้าร่วมอบรมใน Signature Programme นี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหารการขายและเปลี่ยนแปลงวิธีในการเสนอขายประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในยุคดิจิตอล ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างและยกระดับทีมขายของเราให้เป็นทีมขายมืออาชีพที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดีที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตบรรลุเป้าหมายตามต้องการ"
          โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันการศึกษาธุรกิจ INSEAD โดยผู้บริหารตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าอบรมที่เข้มข้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่เมืองฟงแตนโบล (Fontainebleau) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานตามความต้องการทั้งในด้านความเป็นผู้นำและความเป็นเจ้าของกิจการ ความสำคัญของ Digital Ecosystem หรือระบบที่สร้างขึ้นจากหลายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสะดวกสบายและลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การสร้างแผนธุรกิจ รวมทั้งการอบรมระบบการบริหารการขายและขั้นตอนการนำเสนอขายระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจำหน่าย และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารตัวแทนคอยให้คำปรึกษาแนะนำด้วย"

          เกี่ยวกับเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป
          เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจคลอบคลุมในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ 
          เอฟดับบลิวดีให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต
          เอฟดับบลิวดีก่อตั้งขึ้นในเอเชียในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป (Pacific Century Group)
          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.com
          เกี่ยวกับ INSEAD
          เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาชั้นนำและใหญ่ที่สุดของโลก INSEAD ได้นำผู้คน วัฒนธรรม และแนวคิดมาพัฒนาผู้นำที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม การวิจัย การสอน และความร่วมมือของสถาบันสะท้อนให้เห็นมุมมองระดับโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
          INSEAD มีสถาบันการศึกษาในยุโรป (ประเทศฝรั่งเศส) เอเชีย (สิงคโปร์) และในตะวันออกกลาง (อะบูดาบี) โดยให้การศึกษาด้านธุรกิจและการวิจัยครอบคลุมใน 3 ทวีป มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง 155 คนจาก 40 ประเทศ และมีผู้เข้าศึกษาปีละกว่า 1,300 คนทั้งในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร และปริญญาโทเฉพาะด้าน (ด้านการเงิน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง) และระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ ในแต่ละปียังมีผู้บริหารมากกว่า 12,000 คนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้วย 
          INSEAD ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานวิจัยที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำธุรกิจให้มีความรู้และความตระหนักรู้ไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ทั่วโลก ค่านิยมหลักนี้ขับเคลื่อนให้เรามีความเป็นเลิศทางวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนทั่วโลกในฐานะสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจของโลก
          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.insead.edu