ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 27สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
          สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-24 สิงหาคม 2562
          สนใจสอบถามได้ที่ 080-2350425