ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: WWF ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน

          WWF – ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge 2019–2020) ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมจับมือตัวแทนจาก 10 เทศบาลในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในภารกิจระดับโลก เพื่อเป็นหนึ่งในผู้จุดประกายการเคลื่อนไหวในการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศอย่างยั่งยืน ด้วยการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายนที่ผ่านมา