ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 3 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี

          นายเรียวซุเกะ โฮริ (กลาง) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมพนักงานจิตอาสาบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อกิจกรรมของโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 3 โดยในปีนี้ บริษัทฯได้มอบแปลงสาธิตและปัจจัยการเกษตรให้แก่โรงเรียนวัดสามเรือน อำเภอท่าเรือ และโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมจัดกิจกรรมมอบความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเข้าใจง่าย สามารถลงมือทำได้จริง โดยบริษัทฯคาดหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกษตรและสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งผลผลิตที่ได้ยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และบางส่วนยังสามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งปีที่ผ่านมาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันได้เป็นจำนวนหลายหมื่นบาท