ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ทำข้าวกล่อง

          นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 250 กล่อง โดยครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับกลุ่มศิลปิน จัดโครงการติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ปี 62 นำจักรยาน จำนวน 28 คัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด มอบให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยลาน และโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก