ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เซ็นต์ MOU นำแผงโซล่าร์ใช้ในโรงแรม มุ่งใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยังยืน
          ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มอบหมายให้ มนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป และ ประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล หัวหน้าแผนกวิศวกรรม โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมลงนามกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2552 โดยผ่านการทดสอบภาคสนามและมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยนวัตกรรมรางสะท้อนแสงที่สามารถรับแสงเป็นมุมกว้างถึง 180 องศา สามารถรับรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับแสงได้ยาวนาน 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถทำความร้อนได้สูงระหว่าง 40-200 องศาเซลเซียส ทั้งยังสามารถผลิตไอน้ำแรงดันสูงมากกว่า 10 บาร์
          เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในการผลิตน้ำร้อนของกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ LPG หากเป็นระบบขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler) โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล จากสถิติการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรมพบว่า เป็นพลังงานที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศสูงสุดที่ 60% รองลงมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อน 30% และพลังงานที่ใช้ผลิตแสงสว่างอีก 10% ปัจจุบันการใช้พลังงานของหลายธุรกิจยังอาศัยเชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือน้ำมันซึ่งกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จึงเป็นปัญหาที่ทุกคนควรร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำร้อนในกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท เป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของความร้อนโดยตรง เป็นพลังงานที่ได้เปล่า สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับธุรกิจโรงแรมในระยะยาว ได้ อีกทั้ง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในระยะยาว สนันสนุน การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล
          ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า "โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อผลักดันนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ของคนไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ในโรงแรม 1 แห่ง ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และศักยภาพของเทคโนโลยี ตลอดจนการนำเสนอนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม แผงรับแสงอาทิตย์นี้ได้คว้ารางวัลจาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกถึง 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของวุฒิสภา รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญเงินจากการประกวด The 43rd. International Exhibition of Innovations of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รางวัลพิเศษจากประเทศนบาห์เรน และรางวัล KEPCO Leading-Edge Prize ในงาน Bigram International Exposition of Electric Power Technology (BIXPO) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์ของคนไทยในเวทีระดับโลก"