ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานสัมมนา SDG’s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok

          Sasin school of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น"SDG's Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok" กับ ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ Johns Hopkins Carey Business School และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาแอฟริกา the Center for Africana (CAS) ใน Zanvyl Krieger School of Arts & Sciences ที่ มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ เป็นการรวมตัวของทุกประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมเป้าหมาย โดยเน้นด้านการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน โครงการนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ (I4H) ริเริ่มขึ้นในปี 2554 โดยสอดคล้องตามมาตรฐานของ SDGs ในปี 2558 นั้น ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งสนับสนุนกับพันธมิตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IACD) สมาคมพัฒนาชุมชน (CDS) Johns Hopkins Carey Business School และ PYXERA Global
          จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 502 ค่าลงทะเบียนร่วมงาน นิสิตเก่าศศินทร์ 500 บาทต่อท่าน บุคคลทั่วไป 1,000 บาทต่อท่าน สำหรับนิสิตปัจจุบันและคณาจารย์ ศศินทร์ สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ค่าลงทะเบียนร่วมงานนี้ รวมอาหารเย็นแบบคอกเทลและเครื่องดื่ม) ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2IKZeEw หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล์ sec@sasin.edu