ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขยายเวลาเปิดรับผลงานในกิจกรรม DigiFam Awards เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้โชว์ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงาน

          กิจกรรม DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับผลตอบรับดีเกินความคาดหมายมีเสียงเรียกร้องจากผู้ติดตามให้ขยายเวลาในการร่วมกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขยายเวลาเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกออกไปถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง และตรงตามเป้าหมายของโครงการคือให้คนไทยรู้เท่าทัน และใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธีซึ่งเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าดีที่สุดของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท คลิกติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.crahdfamily.com หรือทาง Facebook Fanpage : DigiFamAwards