ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
          - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
          จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562
          - ตำแหน่งอาจารย์ด้านการตลาด
          จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562
          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2253, ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5742