ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “RBF” เข้าหารือโอกาสทางธุรกิจกับกงศุลฝ่ายการพาณิชย์ นครกว่างโจว ประเทศจีน

          นางเบญจวรรณ รัตนประยูร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายรัตน์ ด่านกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ(ที่3 จากขวา) นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือRBF เข้าพบนางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจาก RBF ได้เข้าเปิดสำนักงานขายเพื่อจำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน เมื่อเร็วๆนี้