ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย เนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ปี 2562

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมรับทราบ "นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน" ของบริษัทที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐานสากล โดยไม่ใช้ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และ แรงงานผิดกฏหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการทุกแห่งของบริษัท โดยมี นายสว่าง สุขศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กระทรวงแรงงาน.