ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชิญชมการประกวด ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2562

          กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมการประกวด "ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี2562" ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน C วันที่15-16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

          https://www.youtube.com/watch?v=3N3Z2fQqpgk&feature=youtu.be
          https://www.youtube.com/watch?v=5r_IggGdhJ8&feature=youtu.be