ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังบูรณาการร่วมจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังใส่ใจสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นการจัดการของเสียจากชุมชน เตรียมขยายผลสู่ระดับประเทศ

          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังบูรณาการร่วมจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังใส่ใจสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นการจัดการของเสียจากชุมชน เตรียมขยายผลสู่ระดับประเทศ
          นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการเดินหน้าพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในการคัดแยกและกำจัดขยะ ตั้งแต่ต้นทางจากบ้านเรือน ก่อนที่จะไปถึงแหล่งกำจัดปลายทาง ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญ ช่ำชอง และแตกฉาน ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านการจัดการของเสียชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะและเป็นแห่งแรกของการรีไซเคิลขยะให้กลับมาใช้ประโยชน์มีประสบการณ์ยาวนานถึง 45 ปี และเป็นผู้นำความคิดขยะคือทองคำ
          ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคคลที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาสทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ทางด้าน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank,ธนาคารออมสิน เพื่อให้โอกาสทางการเงินในการต่อยอดสินเชื่อเพื่อมืออาชีพอีกด้วย