ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป เปิดโครงการ “BWG ล้อยางสร้างสุข” ลดมลพิษจากการทำลายยางเก่า

          พนักงานกลุ่มบริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมใจกันจัดโครงการ "BWG ล้อยางสร้างสุข" ด้วยการนำล้อยางเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มาใช้ทำเป็นแนวรั้วบริเวณสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยความตระหนักและคำนึงถึงการบริหารจัดการยางเสื่อมสภาพให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญยังลดมลพิษจากการทำลายล้อยางเก่า ผลักดันให้พนักงานใส่ใจและจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้