ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ประธานกรรมการมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย คนใหม่

          ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย (คนใหม่) เข้าพบ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ม.ศรีปทุม
          นายประวิตร วิรานุวัตร ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย (คนใหม่) เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มหวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานมูลนิธิตระกูลเล้าฯคนใหม่ และพบปะพูดคุยพร้อมหารือแนวทางการบริหารงานของมูลนิธิฯต่อไป
          ในโอกาสนี้ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี (ที่2จากขวา), ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี และดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบแจกันดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย คนใหม่ ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562