ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: JW GROUP ชวนแบ่งปัน “พราะการมีชีวิตที่ดี คือการได้รู้จักแบ่งปัน”

          Good Living & Sharing with Donmuangเพราะการมีชีวิตที่ดี คือการได้รู้จักแบ่งปัน
          นายวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการบริหาร JW Group มอบรองเท้าบูทกันไฟให้แก่ทีมอาสาดับเพลิงเขตดอนเมือง ใช้ในการบรรเทาเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในเขตดอนเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง