ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด ประจวบคีรีขันธ์ ประสิทธิภาพตอบโจทย์เกษตรกร มุ่งมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่และร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสภาเกษตรกร เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพตอบโจทย์เกษตรกรทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาสับปะรดของ วว. จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงสายพันธุ์ จัดสร้างโรงคัดบรรจุมาตรฐานพร้อมเครื่องจักรสายการผลิตบรรจุสับปะรดผลสดที่ทันสมัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ วทน. แก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ยกระดับคุณภาพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน วว. อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสด ทั้งนี้กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป (ในวันที่ 12 มิ.ย. 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ์)