ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) ร่วมกับ กท.พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม AWEN ครั้งแรกในประเทศไทย

           คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ... สหัสวรรษ 4.0" (Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment through Action and Impact) โดยตั้งเป้าหมายยกระดับบทบาทสตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศร่วมกัน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ