ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมการค้า ตปท. เซอร์เวย์มะพร้าวตลาดสี่มุมเมืองคลายปมราคาตกต่ำ

          คุณวันชัย วราวิทย์ (คนกลาง) รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสอบถามปัญหาราคามะพร้าวคั้นกะทิตกต่ำ จากผู้ประกอบการที่ค้าขายในตลาดสด ตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่ เนื่องจากเกษตรกรได้เข้ามาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยได้สอบถามผู้ค้ามะพร้าวคั้นกะทิ และผู้จำหน่ายกะทิสำเร็จรูปถึงสถานการณ์การค้าขายมะพร้าวสดจากสวน ถึงแหล่งที่มา และปริมาณการนำเข้ามาขายในตลาด และราคาที่ซื้อขาย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และใช้แก้ไขปัญหาราคามะพร้าวคั้นกะทิที่มีราคาตกต่ำมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ และการลักลอบนำเข้า ซึ่งส่งผลให้ราคามะพร้าวภายในประเทศตกต่ำลงเป็นอย่างมาก ในการนี้ เจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดสี่มุมเมือง ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการภายในตลาด เป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่เดือนร้อนจากผลกระทบราคาผลผลิตตกต่ำ