ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล K-USXNDQ-A(D) กว่า 20 ล้านบาท เผยหุ้นกลุ่มไอทีเติบโตดี แม้มีปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้า

          นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23.90 ล้านบาท
          นายนาวินกล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2556 กองทุน K-USXNDQ-A(D) มีการจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 23 ครั้ง เป็นเงิน 7.55 บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยอยู่ที่ 6.19% ต่อปี ขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี อยู่ที่ 1.40%, 0.98% ต่อปี และ 14.84% ต่อปี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 1.24%, 1.33% ต่อปี และ 14.91% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 62) โดยกองทุนหลักบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีสหรัฐฯ Nasdaq-100 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง
          "ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลกำไรดีกว่าค่าเฉลี่ย นำโดยหุ้นกลุ่มไอที ซึ่งมีการเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่ประกอบอยู่ในดัชนี Nasdaq อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวเพิ่มขึ้น โดยมีตัวเลขการนำเข้าที่อ่อนแอสะท้อนการบริโภคของประชาชนที่ซบเซา เช่นเดียวกับภาคการผลิตที่หดตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 9 ปีครึ่ง เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงินและส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งอาจมีการปรับดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ประเด็นสงครามการค้ากับจีนที่กลับมาตึงเครียดและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ได้" นายนาวินกล่าว
          นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนที่สนใจลงทุน แนะนำให้ใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุน โดยประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ ส่วนผู้ลงทุนที่เคยลงทุนไว้แล้ว แนะนำให้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ต ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888
 
          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก