ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บลจ.กรุงศรี เปิดตัว @ccess Mobile สะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

          บลจ.กรุงศรี เปิดตัว @ccess Mobile เพิ่มความสะดวกในการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดการทำรายการล่วงหน้าหรือแผนการลงทุนแบบประจำ รวบรวมข้อมูลทุกกองทุนไว้ครบในแอปเดียว พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มการลงทุนเพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม