ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.แนะเลือกใช้ – ตรวจสอบ – ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี…ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ – ป้องกันอุบัติเหตุยางระเบิด

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์ โดยเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสภาพรถ มีรุ่นและขนาดเดียวกันทั้ง 4 เส้น มีขนาดพอดีกับเส้นรอบวงของยาง กรณีใช้งานบนถนนเรียบ ควรใช้ยางที่มีดอกยางละเอียด ร่องยางแคบและถี่เพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสกับหน้าถนน กรณีใช้งานบนถนน ขรุขระหรือลุยโคลน ควรใช้ยางที่มีดอกยางใหญ่และร่องยางห่าง อีกทั้งหมั่นตรวจสอบแรงดันลมยางตามค่าที่กำหนดด้วยเกจ์วัดลมยาง ที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เติมแรงดันลมยางอะไหล่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงสลับยางรถยนต์ทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร และหมั่นตรวจสอบระบบช่วงล่างและตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้สมดุล เพื่อป้องกันแรงเสียดทานและการลื่นไถล รวมถึงการกระจายน้ำหนักที่ไม่สมดุล ทำให้ยางได้รับความเสียหาย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุยางระเบิด
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญประจำรถ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดอุบัติเหตุยางระเบิดที่มีสาเหตุมาจากยางเสื่อมสภาพ เพื่อความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์ ดังนี้ การเลือกใช้ยางรถยนต์ เลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสภาพรถ สภาพการใช้งาน และสภาพเส้นทาง รวมถึงมีขนาดเดียวกับยางที่ติดตั้งมากับรถ เลือกใช้ยางที่มีรุ่นและขนาดเดียวกันทั้ง 4 เส้น โดยเปลี่ยนยางทุกๆ 2 ปี หรือทุกระยะทาง 50,000 กิโลเมตร เลือกใช้ยางที่มีขนาดพอดี กับเส้นรอบวงของยาง โดยมีขนาดใกล้เคียงกับมาตรฐานเดิม หรือขนาดของล้อแม็ก กรณีใช้งานรถยนต์บนถนนเรียบ ควรใช้ยาง ที่มีดอกยางละเอียด ร่องยางแคบและถี่ จะช่วยยึดเกาะถนนและมีประสิทธิภาพในการรีดน้ำมากขึ้น กรณีใช้งานบนถนนขรุขระหรือลุยโคลน ควรใช้ยางที่มีดอกยางขนาดใหญ่ และร่องยางห่าง เพื่อช่วยสกัดโคลน หิน หรือน้ำไม่ให้ไปติดตามดอกยางและร่องยาง การเติมแรงดันลมยางรถยนต์ หมั่นตรวจสอบแรงดันลมยางอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้เกจ์วัดลมยางที่ได้มาตรฐาน กรณีเดินทางไกล ควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 3 – 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดในขณะที่ยางเย็นตัว จะได้ค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้อง หากเติมหลังขับรถหรือในขณะที่ยางยังมีความร้อน จะได้ค่าแรงดันลมยางสูงกว่าปกติ กรณีบรรทุกสิ่งของ ให้เติมแรงดันลมยางเพิ่มขึ้น ๒ - ๓ ปอนด์ เพื่อป้องกันยางหน้าบิดตัวและสัมผัสกับพื้นถนนมากกว่าปกติ ทำให้ยางเกิดความร้อน หรือเนื้อยางเป็นรอย อาจส่งผลให้ยางระเบิดได้ การขับรถช่วงฤดูฝน ให้ปรับลดการเติมแรงดันลมยางลง ๒ - ๓ ปอนด์ เพื่อให้หน้ายาง สัมผัสพื้นถนนได้มากขึ้น จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล การดูแลรักษายางรถยนต์ สลับยางรถยนต์ทุกระยะทาง10,000 กิโลเมตร จะช่วยลดการสึกหรอและทำให้หน้ายางเรียบเสมอกันทั้ง 4 เส้น หมั่นตรวจสอบระบบช่วงล่างและตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้สมดุล เพื่อป้องกันแรงเสียดทานและการลื่นไถล รวมถึงการกระจายน้ำหนักที่ไม่สมดุล ทำให้ยางได้รับความเสียหายได้ ทั้งนี้ การเลือกใช้ยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพเส้นทาง การหมั่นตรวจสอบและดูแลยางอยู่เสมอ การเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนด จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุยางระเบิด