ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “แสดงความยินดี”

          "แสดงความยินดี" ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และสมบัติ อนันตรัมพร บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเลี้ยงแสดงความยินดี ศุภชัย สมเจริญ, พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร, พีระศีกดิ์ พอจิต, พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง, และสมชาย เสียงหลาย ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องอาหาร เลอ นอร์มังดี โรงแรมโอเรียนเต็ล
          ซ้ายไปขวา: พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง, พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร, ศุภชัย สมเจริญ, ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, สมบัติ อนันตรัมพร, พีระศีกดิ์ พอจิต, สมชาย เสียงหลาย