ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บจธ. ช่วยเหลือชาวบ้าน

          นายพงศ์พจน์ เอนกวนิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี ร.ท.ธงชัย โพธิ์สว่าง รองประธานวิสาหกิจชุมชนไร่นาผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา พร้อมสมาชิก ต.รังใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นำสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ บจธ. ต่อไป