ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมสุขภาพจิต

          นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล" โดยมี  กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อลิสา อุดมวีรเกษม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รัชวัลย์ บุญโฉม  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  และ  พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน