ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขามุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปาโดยรับโอนกิจการประปา 3 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 900 ราย ในอำเภอเมืองและอำเภอคำชะอี ด้วยน้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องสำคัญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณน้ำมีจำกัด เห็นได้จากการที่ กปภ. ต้องก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปารองรับการเติบโตอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรับโอนกิจการประปาจากหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบซ้ำซ้อน ทำให้กระทบต่อการบริการน้ำประปาแก่ประชาชน โดยล่าสุด กปภ.สาขามุกดาหาร ได้เข้ามาดำเนินกิจการส่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการเดิมของ อปท. 2 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ และ หมู่ 1 บ้านคำตุนาง 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บริเวณหมู่ 6 บ้านหนองกะปาด หมู่ 14 บ้านคำชะอี หมู่ 3 บ้านคำห้วยทราย รวมถึงประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ ประปาชุมชนนาโปใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชน กว่า 900 ราย มีโอกาสเข้าถึงระบบน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน มีระบบการบริการต่อเนื่อง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตในระยะยาวต่อไป 
          นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขามุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขามุกดาหาร มีระบบประปาที่มีศักยภาพ มีกำลังการผลิตน้ำประปารวม 2,180 ลบ.ม./ชม. ซึ่งสามารถรองรับการบริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่าการรับโอนกิจการประปาครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการบริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการที่มีอยู่เดิมอย่างแน่นอน หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขามุกดาหาร สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4261 1131 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662