ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี

          สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในด้านการวิจัยทางโภชนาการรวมไปถึงการทดสอบเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับ อย. โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร, บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในความร่วมมือครั้งนี้ ทีเซลส์ยังให้การสนับสนุนการวิจัยที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ และรองรับการเกิดอุตสาหกรรมโภชนพันธุศาสตร์ต่อไปในอนาคต
> สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/bs6fastPB3xpjXk78
> ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 26 กรกฎาคม 2562