ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โอกาสมาถึงแล้ว กับการประกวด ค้นหาสุดยอด Creative Eastern Lanna Award 2019

          ขอเชิญนักออกแบบ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าแข่งขันการประกวดสุดยอด Creative Eastern Lanna Award 2019 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่
          พบกับกิจกรรมอบรมเข้มข้น ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ มากมาย
และ สำหรับผู้ชนะที่เป็นนักศึกษา จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน SDC International Competition 2019 ณ ประเทศอังกฤษ รีบด่วนเลยค่า ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ
          คุณสมบัติ : ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (ล้านนาตะวันออก) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2562
สอบถามโทร 09 0737 7533
          ดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลักโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมย่อย การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ปีงบประมาณ 2562
          สนับสนุนโดย #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน