ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฉลามขาวยืนยันไม่ยอมให้ใครบุกรุกป่าชายเลน

          นายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว ประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และ นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตำรวจภูธร สภ.สิเกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 6 ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบมีการก่อสร้างถนนเป็นบริเวณกว้างการตัดถนนบุกรุกป่าชายเลนและมีการถมปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ของบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ อ้างว่าได้รับอนุญาตจากนายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จากลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการตัดถนนบุกรุกป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งสองข้างของถนนเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีพันธุ์ไม้และมีป่าชายเลนยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง มีร่องรอยการตัดฟันไม้ป่าชายเลนที่ยืนต้นตาย และมีการปักเสาไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าตลอดแนวไปจนถึงบริเวณที่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือซึ่งพื้นที่ดังกล่าวการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 โดยลักษณะการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มเติมเพื่อสร้างขยายถนนจากเดิม 6 เมตร เพิ่มเป็นกว้าง 15 เมตร รวมสองข้างรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน เป็นระยะทาง 1,350 เมตร
          การกระทำดังกล่าวของบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด และนายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          1. ฐาน ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 73 2. ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 72 ตรี 3.ฐาน ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 มีบทกำหนดโทษตาม มาตรา 31 4. ฐาน กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 26/4 ส่วนนายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
          ทั้งนี้ การบุกรุกป่าชายเลนในครั้งนี้มีพื้นที่ จำนวนกว่า 13 ไร่ คิดค่าเสียหายทางด้านป่าไม้ได้จำนวนทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 1,543,466.94 บาท ทั้งนี้ได้ลงบันทึกเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นายรัชชัย กล่าวปิดท้าย