ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิฟฟารีนสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

          บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบ "เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในงาน"น้ำใจ..สร้างกุศล" One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต เพื่อสมทบทุนให้แก่ "มูลนิธิอานันทมหิดล" "มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย" และช่วยเหลือ "พระภิกษุสงฆ์อาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี น.ท นพ. จักรพงศ์ - น.ต พ.ญ. ใจทิพย์ ไพบูลย์ ให้เกียรติมอบเงินสมทบ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานรับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันก่อน
          บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
          1.นิสิตแพทย์ ณัฐภัทร อนุดวง นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          2.รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3.ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          4.น.ท นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บ.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
          5.น.ต พ.ญ. ใจทิพย์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
          6.นิสิตแพทย์ สิริยากร ชนะสิทธิชัย ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดลปี 2562
          7.คุณสริญญา สาระสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด