ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562

          ข้าวโพด : ราคาลดลง
          ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลงจากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 543 บาท 
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 414.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง ทั้งนี้ IEG Vantage คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐอเมริกาในปีนี้จะอยู่ที่ 84.9 ล้านเอเคอร์ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 92.8 ล้านเอเคอร์ ด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดยังคงล่าช้าอยู่ โดยคืบหน้าไปเพียง 67% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 96% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากแบบสำรวจ Bloomberg คาดว่าสต๊อกข้าวโพดของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2018/19 จะอยู่ที่ 2,149 ล้านบุชเชล ซึ่งมากกว่าตัวเลขสต๊อกที่ USDA คาดการณ์ไว้ช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ 2,095 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
          ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.20 บาท สืบเนื่องจากปริมาณผลผลิตเพียงพอกับการใช้
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 869.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 317.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่ลดลง โดยนักวิเคราะห์จากแบบสำรวจ Bloomberg คาดการณ์สต๊อกถั่วเหลืองฤดูกาล 208/19 ที่ USDA รายงานในช่วงสัปดาห์หน้านี้ที่ 1,012 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 995 ล้านบุชเชล นอกจากนี้ กอปรกับคืบหน้าในการปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ยังคงล่าช้าอยู่มาก ชาวไร่จึงมีโอกาสที่จะหันมาปลูกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น โดยทาง IEG Vantage คาดว่าตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ นี้จะอยู่ที่ 85 ล้านเอเคอร์ มากกว่าตัวเลขที่ USDA คาดการณ์ไว้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ แนวโน้มราคาทรงตัว
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
          ปลาป่น : ราคาทรงตัว
          ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท 
          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
          ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
          การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคัก กอปรกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 423 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มจากราคาตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ
          ขณะที่ตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคายังทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 อยู่ที่ราคากระสอบละ 1,210 บาท และราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
          สุกร : ราคาทรงตัว 
          ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตสุกรที่ออกสู่ท้องตลาดยังเพียงพอกับการบริโภค และเกษตรกรผู้เลี้ยงยังคงให้ความร่วมมือในการรักษาระดับราคาตาม ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่กิโลกรัมละ 75 บาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค 
          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
          ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น
          การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากเปิดภาคเรียน กอปรกับการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีความต้องการเข้าเลี้ยงลูกไก่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
          ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
          ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง