ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สคช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร และภาคีในท้องที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ”เติมทักษะ เติมทุน เพื่อร้านอาหารมืออาชีพเมืองชลบุรี”

          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร และภาคีในท้องที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม "เติมทักษะ เติมทุน เพื่อร้านอาหารมืออาชีพเมืองชลบุรี" ร่วมผลักดันสตรีทฟู้ดภายในจังหวัดชลบุรีสู่ระดับสากล ยกระดับมาตรฐานทั้งความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และตราสัญลักษณ์ "มอช" การันตีคุณภาพ "ร้านนี้มีมืออาชีพ" สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
          นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และถือเป็นมุมสะท้อนถึงชีวิตวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่นอันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคนสร้างงานประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ว่าเป็นประเทศที่มีอาหารริมบาทวิถีหรือสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ประเมินว่าสิ้นปี พ.ศ.2560 ภาพรวมตลาดริมบาทวิถีในประเทศไทยมีมูลค่า 2.76 พันล้านบาท (2.76 แสนล้านบาท) ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบของอาหารริมบาทวิถีมีมาตรฐาน จึงควรให้การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นการยกระดับอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สคช.ได้ร่วมกับภาคีความร่วมมือจัดกิจกรรม "Street Food On Tour" ต่อยอดผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ การันตีคุณภาพ "ร้านนี้มีมืออาชีพ" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
          ล่าสุด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคีในท้องที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมประชุมหารือผู้ประกอบการร้านอาหาร จ.ชลบุรี ภายใต้แนวคิด "เติมทักษะ เติมทุน เพื่อร้านอาหารมืออาชีพเมืองชลบุรี" เป็นการปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับจังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ถึงความมีมาตรฐานที่เป็นมืออาชีพของผู้ประกอบอาหารกลุ่มผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร และผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ด้วยแนวทางที่เป็นสากล สามารถเชื่อมั่นในความสามารถในการทำงานของผู้ผ่านการประเมิน และได้รับตรา "มอช" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นยืนยันความเป็นมืออาชีพ ถึงความมีทักษะในการปฏิบัติงานทำอาหารได้อย่างสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          "การพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถีหรือสตรีทฟู้ดให้มีมาตรฐาน "มอช" จะเป็นเครื่องการันตีและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและเป็น World Destination ของชาวต่างประเทศ เพราะผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและรายได้ของประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น" นางสาววรชนาธิป กล่าว
นายไวภพ แซ่ปึง หรือเชฟปึง ทีมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และ สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี และเชฟประจำรายการยกโขยงหกโมงเช้า กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม "เติมทักษะ เติมทุน เพื่อร้านอาหารมืออาชีพเมืองชลบุรี" ถือเป็นการผลักดันให้อาหารริมบาทวิถีของจังหวัดชลบุรีมีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ "มอช" ที่บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร ขั้นตอนการปรุงอาหารที่ถูกหลักอนามัย รวมถึง การกำจัดขยะอาหารเหลือ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชิมอาหารริมทางในประเทศไทย
          สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการในร้านอาหารและผู้ประกอบการในร้านอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่เทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งภายหลังจากการปฐมนิเทศวันนี้ จะมีการประเมินสมรรถนะของผู้ประกอบการต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีหรือสตรีทฟู้ดต่อไป