ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รางวัลเพชรคชสีห์ 2562 เชิญ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา และชาริล ชัปปุยส์ เข้ารับประทานรางวัลบุคคลต้นแบบ

          ชมรมเสริมสร้างนักพัฒนาและนักบริหารไทยสู่สากล ได้จัดงานส่งเสริมคนดีของสังคม มอบรางวัล เพชรคชสีห์ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ยกย่อง และให้คุณค่าแก่บุคคล รวมถึง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประกอบคุณงามความดี แก่สังคม และ ประเทศชาติ โดยยกระดับ ให้เป็นบุคคลต้นแบบ และองค์กรต้นแบบตัวอย่าง โดยมี หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธี และประทานรางวัล สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัลในปีนี้ อาทิ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ), นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ, นายไกรเสริม โตทับเที่ยง (สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และทายาทปลากระป๋องปุ้มปุ้ย) และ ชาริล ชัปปุยส์ (นักกีฬาทีมชาติไทย) เป็นต้น งานประทานรางวัลเพชรคชสีห์ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต