ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CAT จับมือ NIA และ TESA ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

          พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล (Digital City Innovation Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ.และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมเมือง ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้