ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยุค 4.0

          บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทยภายใต้แบรนด์ "คอตโต้" (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) ที่ครอบคลุมทุกรสนิยม และไลฟ์สไตล์ โดย นายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายงานบริการด้านเทคนิค (ที่ 2 จากขวา) ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนา ศักยภาพของฝีมือแรงงานไทยให้มีทักษะ ความรู้ในการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อลักษณะของวัสดุ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวโดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

          ข้อมูลเพิ่มเติม
          ตามที่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีทักษะและความรู้ในการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษกิจในอนาคต
          ในการสนับสนุนในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทำแผนการอบรมพัฒนาช่างปูกระเบื้องดังต่อไปนี้
          1. สนับสนุนกระเบื้องปูพื้น เพื่อใช้การอบรมพัฒนาช่างปูกระเบื้องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 40 แห่ง เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ในการปูกระเบื้องเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 374,500 บาท)
          2. สนับสนุนกระเบื้องบุผนัง ขนาด 8x10 เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สาขาช่างปูกระเบื้อง ระดับภาค จำนวน 12 ภาค รวมทั้งสิ้น 450 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 89,077.50 บาท)
          3. สนับสนุนกระเบื้องบุผนัง ขนาด 8x12 เพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World Skill) เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย สาขาช่างปูกระเบื้อง
รวมทั้งสิ้น 550 ตารางเมตร (มูลค่าสินค้า 117,000 บาท)
(รวมมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น 580,577.50 บาท ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)