ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มกอช. ตรวจเยี่ยมจุดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Hub) “เกษตรอุ่นใจ”

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่ 114/20 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานีบริการ NGV Model นำร่องการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับเกษตร 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) โดยสถานีบริการ NGV แฮนด์ลิตา จะเป็นจุดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Hub) "เกษตรอุ่นใจ" ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อรวบรวมผักและสินค้าเกษตร GAP ในพื้นที่ส่งจำหน่ายที่ตลาดไทยและรับผักจากตลาดไทหรือรวบรวมผลผลิต GAP มากระจายในเขตพื้นที่ โดยบริการสินค้าจัดส่งให้แก่ โรงอาหาร (โรงเรียน โรงงาน) ร้านอาหาร Q Restaurants ร้านค้าเกษตรอุ่นใจ และฝากจำหน่ายร้านค้าชุมชนอื่นๆ โดยมี นายชานนท์ จิตตชโลธร กรรมการบริษัทและเจ้าของสถานี แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ณ สถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี