ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ให้ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะนำอาชีพเสริมให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ให้ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะนำอาชีพเสริมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน/กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน