ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารไทยเครดิตฯ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยประชันไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม กับ โครงการคิดเพื่อน้อง…บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

          กลับมาอย่างภาคภูมิใจอีกครั้งกับ โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 จัดโดย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งเดียวที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย เชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ผ่านเรียงความ ในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน "รักษ์" ชิงทุนการศึกษา โดยสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงาน นาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank หรือ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety พร้อมส่งผลงานได้ที่อีเมล kitproject@tcrbank.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดรับผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
          วิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยว่า "ธนาคารไทยเครดิตฯ ดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงการบ่มเพาะเยาวชนของชาติ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน "รักษ์" ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ตัว ที่สามารถสร้างรายได้เป็นโอกาส โดยให้เยาวชนไทยได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยี ที่สร้างประโยชน์ เสนอไอเดียผ่านเรียงความ"
          รอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยว่า "ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาที่ได้เริ่มโครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น จากเดิมที่มอบโอกาสให้แก่บุตรหลานลูกค้าของธนาคารเท่านั้น สำหรับปีที่ 3 นี้จะเป็นปีแรก ที่เปิดโอกาสกว้างยิ่งขึ้น ให้นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สามารถส่งเรียงความเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตลาดเข้าประกวด เพราะเราอยากเห็นตลาดสดที่เป็นแหล่งทำกินของลูกค้าหลักของเรา ได้รับการพัฒนายกระดับไปอีกขั้น และสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หลายองค์กรตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ธนาคารเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยไอเดียที่โดนใจคณะกรรมการ จะได้รับรางวัลและถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดตัวอย่างในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย"
          โครงการคิดเพื่อน้อง...บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน "รักษ์" ชิงทุนการศึกษา แบ่งประเภทการพิจารณาเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละ 5 ทุน ซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชยอันดับ 1 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอันดับ 2 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
          เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562 โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 และ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมส่งเรียงความได้ที่ สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank และ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety