ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.

           นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับนายอเล็กซานเดอร์ อนิคิน(Mr. Alexander Anikin) รองหัวหน้าสำนักงานป้องกันการทุจริตและคณะ จากสำนักงานป้องกันการทุจริตประจำสำนักประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (The Office on Corruption Prevention of the Administration of the President of the Russian Federation: OCPA) และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Investigative Committee of the Russian Federation: ICRF) เนื่องในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) 
          ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้กล่าวถึงการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกเพื่อลงนาม MoU ฉบับแรกกับหน่วยงาน OCPA ซึ่งได้รับการต้อนรับที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตอย่างดียิ่งจากทางฝ่ายรัสเซียตลอดการพำนักในกรุงมอสโก นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ทางฝ่าย ICRF และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่ได้มีส่วนสำคัญในการดำเนินการและจัดทำ MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF จนลุล่วงสมบูรณ์
          สำหรับการหารือข้อราชการดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการปัญหาอาชญากรรมการทุจริต รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
          อนึ่ง การเดินทางมาเยือนของคณะผู้แทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน OCPA ซึ่งได้มีพิธีลงนามไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างคณะผู้แทน ป.ป.ช. นำโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. เดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของฝ่ายรัสเซีย โดยหลังจากการหารือข้อราชการระดับสูงในวันนี้จบลง ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามใน MoU ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงาน ICRF ซึ่งนับเป็นข้อตกลงร่วมกันฉบับที่สองกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสหพันธรัฐรัสเซีย