ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จีนจัดการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์นานาชาติ ณ เมืองฝางเฉิงก่าง


          CRI Online รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ เมืองฝางเฉิงก่างของจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์นานาชาติ (องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้-จีน) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมิตรภาพและความร่วมมือฉันเพื่อนบ้านที่ดีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

          นับเป็นครั้งแรกที่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ได้จัดการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อสุขภาพ ความร่วมมือ นวัตกรรม การแบ่งปัน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มรองรับนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์ภายใต้กรอบการทำงานของ SCO

          ภายในการประชุมได้มีการหารือกันในหลายประเด็น อาทิ สุขภาพแห่งชาติ การบรรเทาภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรค บริการทางการแพทย์ การแพทย์แผนเดิม การจัดการสุขภาพ การแพทย์และการพยาบาล การศึกษาด้านการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ โดยที่ประชุมได้มีการบรรลุฉันทามติกันในหลายประเด็น

          ภายในการประชุมยังมีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับ โดยที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาฝางเฉิงก่างว่าด้วยการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์นานาชาติ (องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้-จีน) ซึ่งระบุว่า ที่ประชุมตัดสินใจจัดตั้ง "คณะกรรมการนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์แห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้-จีน" ณ กรุงเซียงไฮ้ ประเทศจีน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันก่อตั้ง "เขตทดลองทางการแพทย์แบบเปิดนานาชาติ (จีน)" ในเมืองฝางเฉิงก่าง โดยเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

          เมืองฝางเฉิงก่างได้นำเสนอแนวคิด "หนึ่งเขตและสองเมือง" ประกอบด้วยการก่อตั้งเขตทดลองทางการแพทย์แบบเปิดนานาชาติ รวมถึงการสร้างเมืองแห่งการผลิตเภสัชภัณฑ์ระดับสากล และเมืองด้านบริการสุขภาพและการแพทย์ระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์จีน-อินเดีย นิคมอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์พิเศษสหรัฐ-ยุโรป และนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์รัสเซีย

          ขณะนี้ เมืองฝางเฉิงก่างกำลังสนับสนุนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์จีน-อินเดีย ขนาด 67 เฮกตาร์

          เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และนักวิชาการกว่า 800 คน จาก 21 ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย และยูเครน ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยทั้งหมดมาจากประเทศสมาชิก SCO ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศพันธมิตร

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190603/2484648-1
          คำบรรยายภาพ - จีนและอินเดียจัดการประชุมโต๊ะกลมในระหว่างการประชุมนวัตกรรมและความร่วมมือทางการแพทย์นานาชาติ ภาพโดย Tang Yingqian