ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วสท. จัดสัมมนา“เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะ” และ“เครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย”

          ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันโลกและนวัตกรรม 4.0 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญร่วมสัมมนา 2 หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
          5 มิ.ย. 62 เวลา 9.00 – 12.00 น. สัมมนาเรื่อง "การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย" พัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบ การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อสูบส่ง รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้คงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลา ประกอบด้วย 1.หลักการทำงานของเครื่องสูบ 2.ประเภทของเครื่องสูบ และข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบแต่ละประเภท 3.หลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ 4.การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบ ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 Email: supannee@eit.or.th
          8 – 9 มิ.ย. 62 เวลา 9.00 -16.30 น. สัมมนาเรื่อง "เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design)" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเทคนิคในการออกแบบ Overhead Crane การเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบที่มีมาตรฐาน รวมถึงแนวทางการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 Email: supannee@eit.or.th