ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อบรมประกันภัยพืชผล จังหวัดน่าน

          นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบคู่มือ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดน่าน แก่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน