ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อัปเดตเทรนด์ผู้บริโภค ยกระดับการดำเนินธุรกิจยั่งยืน

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Reshaping Business in Response to the Sustainable Trend" ให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการ พร้อมอัปเดตเทรนด์ผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ โดยมี กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ