ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร. 22 นครศรีธรรมราช ขยายเวลาสถานประกอบกิจการ ‘กู้ปลอดดอกเบี้ย’

          นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นย้ำการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะพนักงานของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้จัดโครงการปล่อยกู้ให้กับสถานประกอบกิจการเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบไม่คิดดอกเบี้ย มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะปรับอัตราเป็นร้อยละ 3
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7539 9297