ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ เผยเห็นโอกาสการลงทุนท่ามกลางความผันผวน

          นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BZ (KFF3MBZ) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GY (KFF6MGY) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.80% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GJ (KFF1YGJ) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.00% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 4-10 มิ.ย. 62
          นายนาวินกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่ากองทุนทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China เงินฝาก Bank of China และเงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝาก Commercial Bank of Qatar และเงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อย่างไรก็ดี ทั้ง 3 กองทุน จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจาก กองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้
          "ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 2 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.11% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 1 bp มาอยู่ที่ระดับ 2.26% สาเหตุสำคัญเกิดจากประเด็นการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนได้หยุดลง หลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกัน ทำให้สหรัฐฯ กดดันจีนด้วยการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากจีนจาก 10% มาเป็น 25% ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจจีนได้ชะลอตัวภายใต้กรอบที่รัฐบาลวางไว้ โดยรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ด้านเศรษกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (Conference board) ปรับเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคาดไว้ และใกล้เคียงระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2018 จากทั้งมุมมองของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในระยะต่อไป จึงยังเห็นโอกาสการลงทุนท่ามกลางความผันผวน" นายนาวินกล่าว
          กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888